Dla gimnazjalisty

Oferta edukacyjna
2017/2018

Nasza Szkoła
Informacje dla ucznia
Rekrutacja
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
SzukajSzkoła 2017

 
226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Miejskie uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tradycją naszej szkoły stał się udział klas mundurowych w miejskich obchodach święta Konstytucji 3 Maja. Już od 17 lat uczniowie realizujący innowacje mundurowe uczestniczą w tej majowej uroczystości, upamiętniającej wielkie chwile narodu polskiego. Również w tym roku  nasza młodzież włączyła się w miejskie obchody tego podniosłego święta. W ten sposób budujemy pamięć historyczną i poczucie dumy narodowej.

 
Dzień Otwarty Szkoły

Dzień otwarty  w  ZSZ Nr 5 w Chełmie

Tradycyjnie już w ostatnim tygodniu kwietnia ZSZ Nr 5 zaprosił gimnazjalistów i ich rodziców w gościnne progi placówki, która od września  2017 zmieni nazwę na  Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.
Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch działów polskiej gospodarki, będących siłą napędową naszego rozwoju cywilizacyjnego: energetyki i  transportu. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem młodzieży , która chce zdobyć prorynkowe i przyszłościowe kwalifikacje. Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, gimnazjaliści przekonali się, że szkolnictwo zawodowe w proponowanych przez szkołę obszarach jest trendy i pozwoli im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.
Atrakcją Dnia Otwartego był piknik mundurowy, podczas którego goście zapoznali się  ze specyfiką pracy w służbach mundurowych .Z dużym zainteresowaniem spotkały się pokazy statyczne drużyny z uzbrojeniem indywidualnym  z I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego oraz specjalistyczny sprzęt  Wydziału Zabezpieczeń Działań Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
 Uczniowie technikum i branżowej szkoły zawodowej mają możliwość realizacji innowacji mundurowych: ochrona granic- bezpieczeństwo wewnętrzne oraz szkolenie wojskowe- obrona terytorialna. Część uczestników zainteresowanych tą ofertą wzięła udział w szkoleniu z survivalu „SERE”.
Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoją kondycję  psychofizyczną na ściance wspinaczkowej oraz stanowisku strzeleckim z broni pneumatycznej.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych, PWSZ w Chełmie, Cemex Polska,  Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich „Niedźwiedzie Wschodu”, Stowarzyszenia Airsoft Grim Reapers Chełm, MKS „Dragon”.
Opracowała: M. Kołodziejczyk

 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

PROMOCJA 2017
Nowe kierunki, specjalności , nowa nazwa szkoły


 

 
7 ostatnich newsów

Oferta pracy wakacyjnej - Skoda Auto - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 24/05/2017 ¤ 11:08


W dniu 19.05.2017r. odbyło się spotkanie uczniów i  absolwentów ZSZ Nr 5 w Chełmie
z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej Manpower oraz doradcą zawodowym
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Filii w Chełmie.
Pracownicy agencji przedstawili naszej szkole, jako jedynej w Chełmie, ofertę pracy wakacyjnej w firmie Skoda Auto w Mlada Boleslav, połączoną z możliwością zdobycia cennych na rynku pracy kwalifikacji na wydziałach lakierni, spawalni i montażu. Młodzież została poinformowana
o zasadach rekrutacji, w których kluczową rolę odgrywa rozmowa kwalifikacyjna oraz testowanie zdolności manualnych w treningowym centrum adaptacyjnym.
Dzięki tej pracy nasi uczniowie zdobędą doświadczenie zawodowe, nowe kwalifikacje
i umiejętności. Praca w takim zakładzie jak Skoda Auto, wyposażonym w nowoczesną linię produkcyjną, maszyny i sprzęt będzie dodatkowym atutem przy poszukiwaniu pracy.
Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

... / ... Przeczytaj więcej...


Sprawni Jak Żołnierze - autor : Sylwester Świś 27/04/2017 ¤ 09:58

Dziewczęta oraz chłopcy z ZSZ Nr 5 w Chełmie na zawodach "Sprawni Jak Żołnierze" zajęli 3 miejsce i awansowali do finału wojewódzkiego.

... / ... Przeczytaj więcej...


Zajęcia na Wydziale Chemii dla uczniów klas teleinformatycznych i mechatronicznych - autor : Krzysztof Wójcik 11/04/2017 ¤ 10:59

Zajęcia na Wydziale Chemii dla uczniów klas teleinformatycznych i mechatronicznych

W dniu 24 marca z inicjatywy p. Krzysztofa Wójcika nauczyciela przedmiotów teleinformatycznych oraz p. Piotra Mergi kierownika Zakładu technologii światłowodów Wydziału Chemii UMCS odbyły się zajęcia dla uczniów klas technikum teleinformatycznego
i mechatronicznego. Podczas zajęć w Pracowni technologii światłowodów uczniowie wytworzyli preformę metodą MCVD (ang. Modified Chemical Vapor Deposition),  z której następnie za pomocą wyciągarki światłowodowej wyciągano włókna telekomunikacyjne zarówno jedno jak
i wielomodowe. Przygotowane włókna światłowodowe przebadano w laboratorium pod kątem tłumienia, dyspersji oraz właściwości mechanicznych.


... / ... Przeczytaj więcej...


Wystawa - 17 lat tradycji klas mundurowych - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 23/03/2017 ¤ 09:13

Pierwszy dzień wiosny  z „ Mundurówką w obiektywie”
w Chełmskiej Bibliotece Publicznej


  Niecodzienną formułę powitania pierwszego dnia wiosny zaproponowano uczniom naszej szkoły oraz chełmskich gimnazjów.
  W sali widowiskowej CHBP młodzież uczestniczyła w otwarciu wystawy fotograficznej obrazującej historię innowacji mundurowych w ZSZ Nr 5. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki, który podkreślił prekursorski aspekt działań placówki, jak również dynamikę zmian w obszarze realizowanych innowacji. Głos zabrał również Zastępca  Prezydenta Miasta Chełm Józef Górny. W swoim wystąpieniu odwołał się do tradycji klas wojskowych, które już od  2000 roku biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, kształtując tym samym postawy patriotyczne młodego pokolenia. Zaproszeni goście podkreślili znaczenie nowatorskich działań ZSZ Nr 5 na mapie oświatowej Chełma. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również:  Augustyn Okoński - Dyrektor Wydziału Oświaty w Chełmie, Ewa Lik – Matuła -
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie - Delegatura w Chełmie, Marcin Łopacki - Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Tadeusz  Łańcucki - zastępca dyrektora WORD w Chełmie, Robert Chełmicki – dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej, dyrektorzy chełmskich szkół  oraz wieloletni nauczyciel, współtwórca innowacji mundurowych, prezes Międzyszkolnego  Klubu Sportowego „Dragon” Jan Dąbski.
 Oryginalny układ tematyczny wystawy odzwierciedlił wszechstronność działań prowadzonych w ramach innowacji. Ekspozycja została wzbogacona o prezentację nowoczesnych  materiałów multimedialnych.
Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

... / ... Przeczytaj więcej...


GIEŁDA SZKÓŁ 2017 - autor : Beata Szabat-Kudyba 14/03/2017 ¤ 20:02

GIEŁDA SZKÓŁ 2017

  Od 6 do 10 marca 2017 roku młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w giełdzie szkół zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie.
  Uczniowie zaprezentowali bogatą ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie. W sposób interesujący przedstawiali gimnazjalistom nowe kierunki kształcenia, nowe specjalności oferowane w roku szkolnym 2017/18. Zaprezentowali również funkcjonowanie klas mundurowych, pokazując ich wieloletnią tradycję. Przybyli na giełdę gimnazjaliści otrzymali wiele materiałów promujących szkołę. Bardzo bogata, przygotowana w ciekawy sposób oferta placówki cieszyła się dużą popularnością. Miejmy nadzieję, że uczestniczący w giełdzie gimnazjaliści od września wstąpią w szeregi uczniów naszej szkoły.

... / ... Przeczytaj więcej...


Dzień Żołnierzy Wyklętych - Haliczany - autor : Marta Pągowska 14/03/2017 ¤ 17:09

PAMIĘTAMY!

  1 marca 2017 roku uczniowie klas mundurowych wraz z dyrektorem szkoły - Panem Jarosławem Wójcickim oraz opiekunami obchodzili Dzień Żołnierzy Wyklętych.  Miejscem uroczystości były Haliczany w gm. Kamień.
  Znajduje się tam pomnik upamiętniający śmierć rodziny gajowego zamordowanej w grudniu 1945 roku. Oprócz pracowników nadleśnictwa w uroczystości udział wzięli także: Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Oddział w Chełmie, członek Zarządu Chełmskiego  Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość". W swoich wystąpieniach mówili o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoją postawę - cenę życia. Ta wyjątkowa lekcja historii miała uświadomić wszystkim, że „Wyklęci” powinni żyć w pamięci każdego z nas i być dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.
  Wieńce pod pomnikiem złożyli: Wójt i Rada Gminy Kamień, Dyrektor i Nauczyciele  ZSZ Nr 5
w Chełmie, Nadleśniczy i Pracownicy Nadleśnictwa Chełm . Ku pamięci żołnierzy odegrano utwór „Śpij kolego". Takie uroczystości pokazują , że  klasy mundurowe w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 5 w Chełmie to nie tylko wzór patriotyzmu, ale też 17 letnia tradycja, którą należy pielęgnować.

... / ... Przeczytaj więcej...


Dzień Żołnierzy Wyklętych - autor : Marta Pągowska 03/03/2017 ¤ 09:12

W dniu 26 lutego 2017 roku w Chełmie oddano hołd Żołnierzom Niezłomnym.  Miejskie uroczystości rozpoczęły się mszą świetą w Bazylice NMP w intencji Żołnierzy Wyklętych. Zaszczytem, a nie obowiązkiem była asysta uczniów naszej szkoły - w składzie: Sylwester Podleśny, Marcin Kędzierawski, Kacper Denisiuk w poczcie ze Standarem Armii Krajowej.  W tym miejscu, warto nadmienić,że Sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK – koło Chełm został przekazany ZSZ Nr 5 w Chełmie  przez Pana Stanisława Milaszkiewicza- Prezesa Zarządu w dniu 21 listopada 2008 roku. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W parku miejskim zorganizowano Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Wydarzenia 2016

Zamknij  Wydarzenia 2017

Zamknij  ~INTERNAT~

FILMY

logo_youtube.jpg

logo_facebook.jpg 

Zobacz także
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^