Dla gimnazjalisty

Oferta edukacyjna
2017/2018

Nasza Szkoła
Informacje dla ucznia
Rekrutacja
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
SzukajWitaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.
                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Jarosław Wójcicki

W związku ze zmianą nazwy szkoły zmienił się również adres internetowy szkoły i  poczty e-mail.
Dotychczasowe adresy z domeną zsz5-chelm.pl będą "działały" jeszcze przez pewien okres czasu (do wygaśnięcia dzierżawy), po tym okresie aktywna będzie tylko domena
zseit-chelm.pl

Nowe adresy internetowe szkoły:
Strona szkoły: www.zseit-chelm.pl


Poczta e-mail:
dyrektor szkoły - dyrektor@zseit-chelm.pl
sekretariat szkoły - sekretariat@zseit-chelm.pl
kierownik administracyjny -
kierownik@zseit-chelm.pl

 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera finansowo klasy mundurowe w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

  W ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wyposażenia niezbędnego do profesjonalnej realizacji tego ważnego ministerialnego projektu, w którym uczestniczy jedynie 57 szkół w Polsce.
  Wartość dofinansowania z uwzględnieniem wkładu Organu Prowadzącego wynosi około 33 tysiące złotych.
Z pozyskanych środków szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt ćwiczeniowy w postaci: dwunastu sztuk wysokiej klasy karabinków ASG, dwóch makiet broni szkoleniowej AKMs, trzydziestu sztuk hełmów stalowych, saperek wojskowych, kamizelek taktycznych oraz gumowych atrap broni długiej.
Bazę szkoleniową wzbogaci również sprzęt z zakresu topografii wojskowej i ratownictwa medycznego oraz dziesięć kompletów przyborów do walki wręcz.
Dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Obrony Narodowej szkoła unowocześniła bazę dydaktyczną, co przełoży się w bezpośredni sposób na podniesienie standardów kształcenia w obszarze edukacji wojskowej.

 
III edycja Konkursu Miejskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W dniu 10 października 2017 r. uczniowie naszej szkoły: Wielgos Klaudia, Jaworowska Martyna, Steczuk Szymon oraz Pożarowszczyk Michał, wzięli udział w III edycji Konkursu Miejskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Organizatorami konkursu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Urząd Miasta Chełm oraz Młodzieżowa Rada Miasta.
Laureatami konkursu zostali uczniowie:
Wielgos Klaudia- II miejsce oraz Pożarowszczyk Michał - III miejsce.
Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała pani Karamać Katarzyna.

 

 
7 ostatnich newsów

Biografia Józefa Piłsudskiego - wykład dra hab. Roberta Kozyrskiego - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 09/01/2018 ¤ 14:22

    W dniu 15.12.2017r. uczniowie kl. II EK oraz IV ME razem z wychowawcami uczestniczyli w wykładzie dra hab. Roberta Kozyrskiego na temat biografii  Józefa Piłsudskiego.
Wykład otwarty dla młodzieży szkół chełmskich zorganizowała Chełmska Biblioteka Publiczna z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka.

... / ... Przeczytaj więcej...


VII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera - autor : Monika Gębicka 02/01/2018 ¤ 14:08

VII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera

   Społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji świątecznej Paczka dla Bohatera.
Mieszkańcy internatu zorganizowali kiermasz charytatywny, z którego dochód przeznaczyli na zakup artykułów spożywczych oraz środków czystości.  Zabrane dary przekazali organizatorom akcji na terenie Chełma. 
W dniu 16.11.2017r. uczniowie klasy III R: Marcin Kędzierawski i Michał Grzegorczyk wzięli udział w finale akcji. Wraz z innymi wolontariuszami rozwozili świąteczne paczki, składali życzenia bożonarodzeniowe kombatantom i weteranom z Chełma. Była to niezapomniana lekcja historii oraz czas wielu wzruszeń i inspirujących spotkań.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję serdecznie dziękujemy.

Koordynatorem działań w naszej szkole była p. Monika Gębicka

... / ... Przeczytaj więcej...


Świętowanie Niepodległości - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 20/12/2017 ¤ 09:21

Świętowanie Niepodległości

Tradycją Naszej Szkoły  jest udział klas mundurowych w miejskich obchodach uroczystości państwowych.
Jak co roku, nasi uczniowie uczcili Narodowe Święto Niepodległości  udziałem w mszy  świętej
w intencji Ojczyzny oraz w uroczystościach na Placu Łuczkowskiego.

 
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Wieczornica patriotyczna w Internacie ZSEiT - autor : A.Baran, A.Włodarczyk, B.Kondrasiuk 20/12/2017 ¤ 08:54

Wieczornica patriotyczna w Internacie ZSEiT w Chełmie

   Dnia  13 listopada 2017r. w internacie naszej szkoły odbyła się Wieczornica Patriotyczna z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości połączona z Konkursem Recytatorskim Poezji Patriotycznej.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Płk dr Ryszard Rybczyński absolwent naszej szkoły.
Młodzież z wielkim zaangażowaniem recytowała wiersze poświęcone ojczyźnie a następnie wysłuchała pieśni patriotycznej. W konkursie udział wzięło 14 recytatorów. Jury obradowało w składzie : płk Ryszard Rybczyński, pani Małgorzata Kołodziejczyk, pani Małgorzata Winkiewicz oraz pani Monika Gębicka. Przyznano pierwsze miejsce Dominice Bańce, uczennicy kl. III S, drugie miejsce zajęła Anna Kędzierawska uczennice kl. IV S, na trzecie miejsce w ocenie jury zasłużyła Kinga Raczkowska, wyróżniono: Joannę Kamińską kl. III S, Martynę Jaworską kl. I S, Kamila Zubałę kl. III T
Pan Płk dr Ryszard Rybczyński wygłosił kilka słów na temat postaw patriotycznych we współczesnym świecie.
Na zakończenie podsumowano konkurs, wręczono nagrody.  Mieszkańcy internatu otrzymali od zaproszonego gościa statuetkę przedstawiającą Ikara jako symbol wiary we własne marzenia, zachętę i przyzwolenie do ich realizacji. Serdecznie dziękujemy za obecność panu płk dr R. Rybczyńskiemu a także młodzieży, która licznie wzięła udział w konkursie. Opisany wieczór był czasem, który wspólnie spędziliśmy w miłej i podniosłej  atmosferze.
Uroczystość zorganizowały panie: 
Agnieszka Baran, Agata Włodarczyk i Beata Kondrasiuk.

... / ... Przeczytaj więcej...


Dzień Patrona i Święto Niepodległości w ZSEiT - autor : Elżbieta Samulak, Małgorzata Winkiewicz 14/11/2017 ¤ 13:21

Dzień Patrona i Święto Niepodległości w ZSEiT

Dzień Patrona i Święto Niepodległości to ważne wydarzenia w życiu społeczności Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych. Budują one bowiem system wartości, na którym oparta  jest koncepcja wychowawcza szkoły.
Ksiądz Stanisław Staszic reprezentuje bowiem ponadczasowe wartości, łączące patriotyzm z pracą i nauką. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Jarosław Wójcicki, Patron Szkoły symbolizuje współczesny wymiar patriotyzmu – patriotyzm pracy, przejawiający się w sumiennym wypełnianiu codziennych obowiązków.
Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystości rozpoczęła  msza święta, podczas której  uczniowie  klas drugich, realizujący szkolenie proobronne, zostali pasowani na elewów. Uczniowie klas czwartych natomiast otrzymali Certyfikaty Szkolenia Proobronnego.
Podniosły nastrój towarzyszył również ślubowaniu klas pierwszych. Na sztandar szkoły młodzież  przyrzekała wierność etosowi Patrona, zawartą w słowach Hymnu Szkoły: „Będziemy wszyscy tak jak Staszic służyć Ojczyźnie, wiernie żyć”.
Podczas uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom XVIII edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu.
Obchody Święta Patrona uświetnił swoim występem chór „Hejnał’
Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych: mjr Tomasz Wdowiak – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie, kom. Jacek Korszla – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, st. kpt. mgr inż. Artur Rutkowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, mjr Mariusz Stadnik- Dowódca Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Chełmie, kpt. Paweł Kruszewski –  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, chor. Krzysztof Parol- 1Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany w Chełmie.
Osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości: 
Elżbieta Samulak i Małgorzata Winkiewicz.

... / ... Przeczytaj więcej...


Weekendowa edukacja proobronna w ZSEiT - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 13/11/2017 ¤ 12:27

Weekendowa edukacja proobronna w ZSEiT

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych pozyskał nowego partnera w realizacji edukacji proobronnej. Jest nim Legia Akademicka KUL.
Wspólnie z tym stowarzyszeniem szkoła zorganizowała w miniony weekend szkolenie unitarne dla uczniów klas pierwszych w Lublinie oraz programowe strzelanie bojowe dla klas drugich w Piaskach. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży z klas mundurowych. W Lublinie zameldowało się 41 uczniów, którzy wspólnie z grupą studentów wzięli udział w intensywnych, całodobowych zajęciach proobronnych. Odbywały się one w systemie skoszarowanym. W skład szkolenia wchodziły moduły: Regulamin Sił Zbrojnych RP w teorii i praktyce, musztra, zajęcia strzeleckie, taktyka pola walki, ćwiczenia przeciwchemiczne oraz elementy uzupełniające: ćwiczenia z zakresu alarmu przeciwpożarowego w nocy.
Zajęcia wyróżniały się dużą dynamiką i wymagały dużej odporności na wysiłek fizyczny i sytuacje stresowe. Były prowadzone przez instruktorów Legii Akademickiej KUL. Z ramienia szkoły opiekę merytoryczną i wychowawczą sprawował por. rez. SG Henryk Józiuk.
Szkolenie stanowi początek współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z tym jakże zasłużonym dla polskiej historii obronności stowarzyszeniem. W przyszłości uczniowie będą mogli zasilić szeregi Legii Akademickiej KUL.

... / ... Przeczytaj więcej...


Nauka historii przez zwiedzanie, konkurs wiedzy o Patronie - autor : Nauczyciele 09/11/2017 ¤ 08:18

Nauka historii przez zwiedzanie

W dniu 17 października 2017 r. młodzież z klasy 2 EM w ramach edukacji historycznej pod hasłem: "Nauka historii przez  zwiedzanie" uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Ośrodka "Brama Grodzka -Teatr NN" w Lublinie.
Celem wycieczki było wzbudzenie refleksji nad losami ludności polskiej i żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej, kształtowanie postawy empatii oraz systemu wartości moralnych opartych na wartościach humanistycznych.

Opiekunami wycieczki były: Karamać Katarzyna i Dyczko Dorota.

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się już XVIII edycja szkolnego Konkursu wiedzy o Patronie Księdzu Stanisławie Staszicu.
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom biografii naszego Patrona oraz propagowanie uniwersalnych postaw i wartości jakie głosił ksiądz Staszic.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych reprezentowani przez trzyosobowe drużyny.
W trakcie konkursu uczniowie musieli się wykazać nie tylko znajomością faktów i wydarzeń z życia i działalności ks. Staszica, ale także rozwiązać krzyżówkę i ułożyć własne hasło na temat Patrona. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Maria Sobipan oraz Andrzej Szczepanik jako reprezentant Samorządu Uczniowskiego.
Zwycięzcami konkursu zostały drużyny z klasy 1 S oraz przedstawicielka klasy 1 EM. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięskie drużyny specjalne nagrody Dyrektora szkoły m.in. glejt bezpieczeństwa podczas uroczystości Dnia Patrona.

Konkurs przygotowały panie: Maria Sobipan, Aleksandra Klajnert oraz Katarzyna Karamać.
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Z ostatniej chwili
Nowy plan lekcji
jest  już na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym

Obowiązuje od 15.01 - 19.01.2018
E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Wydarzenia 2016

Zamknij  Wydarzenia 2017

Zamknij  ~INTERNAT~

FILMY

logo_youtube.jpg

logo_facebook.jpg 

Zobacz także
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^