Dla gimnazjalisty

Oferta edukacyjna
2017/2018

Nasza Szkoła
Informacje dla ucznia
Rekrutacja
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
SzukajWitaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.
                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Jarosław Wójcicki

W związku ze zmianą nazwy szkoły zmienił się również adres internetowy szkoły i  poczty e-mail.
Dotychczasowe adresy z domeną zsz5-chelm.pl będą "działały" jeszcze przez pewien okres czasu (do wygaśnięcia dzierżawy), po tym okresie aktywna będzie tylko domena
zseit-chelm.pl

Nowe adresy internetowe szkoły:
Strona szkoły: www.zseit-chelm.pl


Poczta e-mail:
dyrektor szkoły - dyrektor@zseit-chelm.pl
sekretariat szkoły - sekretariat@zseit-chelm.pl
kierownik administracyjny -
kierownik@zseit-chelm.pl

 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

Wieczornica patriotyczna w Internacie ZSE i T w Chełmie

   Dnia  13 listopada 2017r. w internacie naszej szkoły odbyła się Wieczornica Patriotyczna z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości połączona z Konkursem Recytatorskim Poezji Patriotycznej.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Płk dr Ryszard Rybczyński absolwent naszej szkoły.
Młodzież z wielkim zaangażowaniem recytowała wiersze poświęcone ojczyźnie a następnie wysłuchała pieśni patriotycznej. W konkursie udział wzięło 14 recytatorów. Jury obradowało w składzie : płk Ryszard Rybczyński, pani Małgorzata Kołodziejczyk, pani Małgorzata Winkiewicz oraz pani Monika Gębicka. Przyznano pierwsze miejsce Dominice Bańce, uczennicy kl. III S, drugie miejsce zajęła Anna Kędzierawska uczennice kl. IV S, na trzecie miejsce w ocenie jury zasłużyła Kinga Raczkowska, wyróżniono: Joannę Kamińską kl. III S, Martynę Jaworską kl. I S, Kamila Zubałę kl. III T
Pan Płk dr Ryszard Rybczyński wygłosił kilka słów na temat postaw patriotycznych we współczesnym świecie.
Na zakończenie podsumowano konkurs, wręczono nagrody.  Mieszkańcy internatu otrzymali od zaproszonego gościa statuetkę przedstawiającą Ikara jako symbol wiary we własne marzenia, zachętę i przyzwolenie do ich realizacji. Serdecznie dziękujemy za obecność panu płk dr R. Rybczyńskiemu a także młodzieży, która licznie wzięła udział w konkursie. Opisany wieczór był czasem, który wspólnie spędziliśmy w miłej i podniosłej  atmosferze.
Uroczystość zorganizowały panie: 
Agnieszka Baran, Agata Włodarczyk i Beata Kondrasiuk.

 
Święto Niepodległości 2017

Świętowanie Niepodległości

Tradycją Naszej Szkoły  jest udział klas mundurowych w miejskich obchodach uroczystości państwowych.
Jak co roku, nasi uczniowie uczcili Narodowe Święto Niepodległości  udziałem w mszy  świętej
w intencji Ojczyzny oraz w uroczystościach na Placu Łuczkowskiego.

 
 

 
7 ostatnich newsów

Dzień Patrona i Święto Niepodległości w ZSEiT - autor : Elżbieta Samulak, Małgorzata Winkiewicz 14/11/2017 ¤ 13:21

Dzień Patrona i Święto Niepodległości w ZSEiT

Dzień Patrona i Święto Niepodległości to ważne wydarzenia w życiu społeczności Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych. Budują one bowiem system wartości, na którym oparta  jest koncepcja wychowawcza szkoły.
Ksiądz Stanisław Staszic reprezentuje bowiem ponadczasowe wartości, łączące patriotyzm z pracą i nauką. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Jarosław Wójcicki, Patron Szkoły symbolizuje współczesny wymiar patriotyzmu – patriotyzm pracy, przejawiający się w sumiennym wypełnianiu codziennych obowiązków.
Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystości rozpoczęła  msza święta, podczas której  uczniowie  klas drugich, realizujący szkolenie proobronne, zostali pasowani na elewów. Uczniowie klas czwartych natomiast otrzymali Certyfikaty Szkolenia Proobronnego.
Podniosły nastrój towarzyszył również ślubowaniu klas pierwszych. Na sztandar szkoły młodzież  przyrzekała wierność etosowi Patrona, zawartą w słowach Hymnu Szkoły: „Będziemy wszyscy tak jak Staszic służyć Ojczyźnie, wiernie żyć”.
Podczas uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom XVIII edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu.
Obchody Święta Patrona uświetnił swoim występem chór „Hejnał’
Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych: mjr Tomasz Wdowiak – Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie, kom. Jacek Korszla – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, st. kpt. mgr inż. Artur Rutkowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, mjr Mariusz Stadnik- Dowódca Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Chełmie, kpt. Paweł Kruszewski –  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, chor. Krzysztof Parol- 1Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany w Chełmie.
Osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości: 
Elżbieta Samulak i Małgorzata Winkiewicz.

... / ... Przeczytaj więcej...


Weekendowa edukacja proobronna w ZSEiT - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 13/11/2017 ¤ 12:27

Weekendowa edukacja proobronna w ZSEiT

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych pozyskał nowego partnera w realizacji edukacji proobronnej. Jest nim Legia Akademicka KUL.
Wspólnie z tym stowarzyszeniem szkoła zorganizowała w miniony weekend szkolenie unitarne dla uczniów klas pierwszych w Lublinie oraz programowe strzelanie bojowe dla klas drugich w Piaskach. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży z klas mundurowych. W Lublinie zameldowało się 41 uczniów, którzy wspólnie z grupą studentów wzięli udział w intensywnych, całodobowych zajęciach proobronnych. Odbywały się one w systemie skoszarowanym. W skład szkolenia wchodziły moduły: Regulamin Sił Zbrojnych RP w teorii i praktyce, musztra, zajęcia strzeleckie, taktyka pola walki, ćwiczenia przeciwchemiczne oraz elementy uzupełniające: ćwiczenia z zakresu alarmu przeciwpożarowego w nocy.
Zajęcia wyróżniały się dużą dynamiką i wymagały dużej odporności na wysiłek fizyczny i sytuacje stresowe. Były prowadzone przez instruktorów Legii Akademickiej KUL. Z ramienia szkoły opiekę merytoryczną i wychowawczą sprawował por. rez. SG Henryk Józiuk.
Szkolenie stanowi początek współpracy Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych z tym jakże zasłużonym dla polskiej historii obronności stowarzyszeniem. W przyszłości uczniowie będą mogli zasilić szeregi Legii Akademickiej KUL.

... / ... Przeczytaj więcej...


Nauka historii przez zwiedzanie, konkurs wiedzy o Patronie - autor : Nauczyciele 09/11/2017 ¤ 08:18

Nauka historii przez zwiedzanie

W dniu 17 października 2017 r. młodzież z klasy 2 EM w ramach edukacji historycznej pod hasłem: "Nauka historii przez  zwiedzanie" uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Ośrodka "Brama Grodzka -Teatr NN" w Lublinie.
Celem wycieczki było wzbudzenie refleksji nad losami ludności polskiej i żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej, kształtowanie postawy empatii oraz systemu wartości moralnych opartych na wartościach humanistycznych.

Opiekunami wycieczki były: Karamać Katarzyna i Dyczko Dorota.

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się już XVIII edycja szkolnego Konkursu wiedzy o Patronie Księdzu Stanisławie Staszicu.
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom biografii naszego Patrona oraz propagowanie uniwersalnych postaw i wartości jakie głosił ksiądz Staszic.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych reprezentowani przez trzyosobowe drużyny.
W trakcie konkursu uczniowie musieli się wykazać nie tylko znajomością faktów i wydarzeń z życia i działalności ks. Staszica, ale także rozwiązać krzyżówkę i ułożyć własne hasło na temat Patrona. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Maria Sobipan oraz Andrzej Szczepanik jako reprezentant Samorządu Uczniowskiego.
Zwycięzcami konkursu zostały drużyny z klasy 1 S oraz przedstawicielka klasy 1 EM. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięskie drużyny specjalne nagrody Dyrektora szkoły m.in. glejt bezpieczeństwa podczas uroczystości Dnia Patrona.

Konkurs przygotowały panie: Maria Sobipan, Aleksandra Klajnert oraz Katarzyna Karamać.
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Poligon w ramach programu pilotażowego MON w ZSEiT - autor : Henryk Józiuk 02/11/2017 ¤ 11:34

Poligon w ramach programu pilotażowego MON w ZSEiT

W dniach 18 – 22 października 2017 roku ramach realizacji programu pilotażowego MON uczniowie klas mundurowych ZSEiT uczestniczyli w poligonie zorganizowanym przez Fundację Szturman z Lublińca.
Brały w nim udział szkoły z województwa lubelskiego i mazowieckiego, uczestniczące w projekcie MON.
Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych był jedyną szkołą z  regionu, która uczestniczyła w tym przedsięwzięciu.
Zajęcia zorganizowano w pięciu blokach tematycznych: musztra, zajęcia strzeleckie łączność, ratownictwo medyczne, topografia. Program i organizacja szkolenia zostały zaakceptowane przez MON.

Henryk Józiuk

... / ... Przeczytaj więcej...


Dzień Dawcy Szpiku - autor : Aleksandra Klajnert 27/10/2017 ¤ 08:53

Dzień Dawcy Szpiku 09.10.2017 r.

W dniu 09.10.2017 r. w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie już po raz drugi odbyła się akcja #KOMÓRKOMANIA realizowana przy współpracy z Fundacją DKMS.
Uczniowie uczestniczyli w  zajęciach edukacyjnych promujących rejestrację jako potencjalni Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych. Miały one na celu uświadomienie, czym jest idea dawstwa i jak ważna jest ich pomoc. Akcja była adresowana do całej społeczności lokalnej dlatego uczniowie roznosili ulotki, plakaty oraz informowali i zachęcali mieszkańców miasta do wsparcia tego ważnego przedsięwzięcia.
Rejestracja dawców polegała na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu kwestionariusza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.
Działania były promowane za pomocą mediów m.in. na stronie internetowej szkoły, szkolnym facebook’u a także oficjalnym portalu społecznościowym akcji #KOMÓRKOMANIA.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarejestrowano 22 potencjalnych dawców. Główny cel czyli promowanie bezinteresownej pomocy innym został osiągnięty.
Koordynatorzy akcji p. Aleksandra Klajnert, p. Elżbieta Samulak, p. Barbara Czyż, p. Monika Gębicka serdecznie dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i w różny sposób poparli nasze działania.
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Zdobywanie nowych kwalifikacji w ramach projektu „Energia kompetencji II” - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 24/10/2017 ¤ 16:38

Zdobywanie nowych kwalifikacji w ramach projektu „Energia kompetencji II”

W ramach realizowanego projektu „Energia kompetencji II” uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie mają możliwość zdobywania oraz  doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych , które ułatwią im funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.

Grupa siedmiu uczniów została zakwalifikowana na specjalistyczne szkolenie z obsługi urządzeń transportu bliskiego. Po szkoleniu i egzaminie zewnętrznym, przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, uczniowie uzyskali zaświadczenia kwalifikacyjne.   Uroczyste rozdanie certyfikatów zawodowych nastąpiło podczas szkolnej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Realizowany ze środków unijnych projekt daje również młodzieży z ZSEiT szansę zdobycia doświadczenia zawodowego. Piętnastu uczniów, kształcących się w zawodach: technik mechanik, elektryk, spedytor, górnik odkrywkowy i podziemny, odbyło płatne wakacyjne staże w firmie Cemex Polska , która jest strategicznym partnerem szkoły. Pracodawcy byli pod wrażeniem sumienności, odpowiedzialności i umiejętności  pracy zespołowej młodzieży.

... / ... Przeczytaj więcej...


Wizytacja w ZSEiT przedstawiciela MON - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 12/10/2017 ¤ 14:56

Wizytacja w ZSEiT przedstawiciela MON

28.09.2017 roku odbyła się wizytacja przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych  Ministerstwa Obrony Narodowej płk.Wiesława Budnego.
Jej celem był monitoring realizowanego przez szkołę od 1.09.2017 roku programu pilotażowego MON.
Pułkownikowi Wiesławowi Budnemu towarzyszył Komendant WKU w Chełmie ppłk. mgr inż. Marian Staniak oraz przedstawiciel I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie kpt. Wiesław Ciesielczuk.
Istotnym punktem programu była ocena merytoryczna realizacji zadań z edukacji wojskowej oraz bazy i wyposażenia szkoły.
 Goście byli pod wrażeniem profesjonalnej koncepcji rekrutacji do klas mundurowych, akcentującej pasje i zadaniowość młodzieży. Szczególnie zainteresowała ich nowatorska organizacja cyklu kształcenia, w której przewidziany jest udział uczniów w czterech obozach szkoleniowych.
Podczas spotkania z dyrektorem Jarosławem Wójcickim, kadrą szkoleniową i młodzieżą płk. Wiesław Budny zapewnił o wszechstronnym wsparciu szkoły ze strony MON. Zachęcał uczniów do podejmowania wysiłku na rzecz realizacji planów zawodowych związanych z pracą w służbach mundurowych.
Przypomniał, że udział w realizowanym przez szkołę programie gwarantuje młodzieży otrzymanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wyższych szkół wojskowych oraz służby przygotowawczej w WP i Wojska Obrony Terytorialnej.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Wydarzenia 2016

Zamknij  Wydarzenia 2017

Zamknij  ~INTERNAT~

FILMY

logo_youtube.jpg

logo_facebook.jpg 

Zobacz także
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^